Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Avd. Stor-Oslo

Grenseveien 107A, 0663 Oslo

23 00 70 20

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Vestfold

Stavernsveien 2, 3264 Larvik

922 41 849

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Buskerud

Nedre Storgate 37, 3015 Drammen

930 66 007

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Hedmark

Ringgata 53, 2318 Hamar

934 13 215

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Sandvika

Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

951 43 367

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Oppland

Kontorhotellet No. 10, Storgata 10, 2815 Gjøvik

482 65 801

Kontaktinformasjon til ansatte

Stor-Oslo

Erik Myrvold

Administrerende direktør

917 69 517

kem@sonar.no

Halvor Pedersen

Økonomisjef

930 53 790

hp@sonar.no

Soile L. Strömberg

Lønns, HR og HMS ansvarlig

900 90 952

sls@sonar.no

Beata Bis Plominska

Resepsjon og administrasjonsmedarbeider

23 00 70 20

bbp@sonar.no

Ørjan Berg Hansen

Partner og avdelingsleder Vestfold

922 41 849

obh@sonar.no

Tormod Høydahl

Partner og avdelingsleder Buskerud

930 66 007

toh@sonar.no

Fredrik Solheim

Partner

924 21 076

fse@sonar.no

Magdalena Woloszyn

Partner og Avdelingsleder research

991 67 099

mw@sonar.no

Barbara Martinsen

Researcher

404 30 536

bma@sonar.no

Lise Frøystveit

Researcher

404 30 537

lf@sonar.no

Agnieszka Majewska

Researcher

967 00 542

am@sonar.no

Sjur A. Tveito

Arbeidende styreformann

906 90 488

st@sonar.no

Magnus Hjulstad

Partner

994 71 857

mh@sonar.no

Marcin Koson

Administrasjonsmedarbeider

969 42 774

mk@sonar.no

Urszula Kapp

Administrasjonsmedarbeier

406 76 001

uk@sonar.no

Buskerud

Tormod Høydahl

Avdelingsleder Buskerud og Partner

930 66 007

toh@sonar.no

Mona Solbraa-Bay

Partner

928 85 881

mb@sonar.no

Vestfold

Leif Oddbjørn Larsen

Partner

917 02 544

lol@sonar.no

Gary Wickham

Partner

486 00 481

gw@sonar.no

Jon Krohn-Olsen

Partner

905 70 867

jko@sonar.no

Arild Anundsen

Partner

459 52 317

aa@sonar.no

Louise Røsvik

Partner

91 58 89 87

lr@sonar.no

Hedmark

Martin Lahlum

Partner og avdelingsleder Hedmark

934 13 215

ml@sonar.no

Jonny Støtterud

Partner

+47 934 74 640

jst@sonar.no

Ola Stensrud Pedersen

Partner

454 88 316

osp@sonar.no

Sandvika

Bente Tangen

Partner og avdelingsleder Sandvika

951 43 367

bt@sonar.no

Per Espen Nordstrøm

Partner

977 35 512

pen@sonar.no

Oppland

Lars Elton Myhre

Partner og avdelingsleder Oppland

482 65 801

lars@sonar.no

Gaute Strandlie

Partner

473 76 208

gs@sonar.no