Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Kundeuttalelser

Sonar har fra dag en forstått hvilket behov vi har for de ulike stillingene som har blitt opprettet. Prosessen rundt stillingsbeskrivelse, search og presentasjon har vært av topp kvalitet. Det har blitt presentert flere dyktige kandidater i løpet av kort tid. To nøkkelroller har blitt ansatt gjennom Sonar for Jensen of Scandinavia. Begge kandidatene har levert godt over forventet og bidratt svært positivt i selskapets utvikling og organisasjonskultur. Oppfølgingen har vært meget bra i hele prosessen. Spesielt vil jeg trekke frem oppfølgingen i etterkant av ansettelsene som svært positiv.

Karsten Kjoss

administrerende direktør, Jensen of Scandinavia

Vår rekrutteringskonsulent hos Sonar har gjort en meget god jobb med å lete frem gode kandidater til ledige utviklerstillinger, og han har vært delaktig i over ti ansettelser i Amedia Utvikling de siste ti årene. Han har skjønt hva slags personer vi har lett etter, og vært en god sparringpartner når kriteriene skulle defineres. Han har hjulpet oss med å finne kandidater vi ikke ville ha funnet selv i et stramt arbeidsmarked. I fasen etter vårt første møte med kandidaten har han gjort en uvurderlig innsats med å kvalitetssikre avgjørelsen, inklusive å utfordre oss på hvordan vedkommende vil passe inn i vår organisasjon. Vi er meget fornøyd med hjelpen vi har fått, og vi kan trygt anbefale konsulenten til andre med rekrutteringsbehov.

Jørgen Wahlberg

leder teknisk utvikling, Amedia Utvikling

Vi har hatt mange kandidater innleid fra Sonar – bare i inngangen til mai 2016 har vi seks stk. Sonar er flinke til å levere relevante kandidater til riktig tid, og deres oppfølging av oss som kunde er meget god. De er raske, yter en høy service og leverer riktig dokumentasjon i tide.

Jostein Mathisen

avdelingsleder, Icopal AS

«Vi hadde for en tid tilbake et stort prosjekt hvor vi trengte mange medarbeidere, så vi tok kontakt med Sonar som skaffet oss alle kandidatene vi trengte. Etter en grundig kartlegging av våre behov fikk vi godt kvalifiserte folk, til den tiden vi ønsket, og god oppfølging gjennom hele prosessen. Jeg er veldig fornøyd med hvordan Sonar taklet denne utfordringen.»

(har 10-15 medarbeidere fra Sonar nå)

Knut Flaten

prosjektleder, Sterk-Elektro AS